-

บริการผลิตอาหารเสริม

ด้วยการบริหารงานโดยทีมเภสัชกรและนักเคมีผู้มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ สามารถพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีคุณสมบัติและประสิทธิภาพตรงตามต้องการ มีการดูแลตั้งแต่ต้นกระบวนการ เริ่มจากการคัดสรรวัตถุดิบและสารสกัดจากธรรมชาติที่มีคุณภาพดีเหมาะสำหรับการนำมาผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ มีการจัดเก็บที่เหมาะสมซึ่งยังคงไว้ซึ่งคุณภาพตลอดอายุการใช้งาน จากนั้นนำมาเข้าสู่กระบวนการผลิตอย่างพิถีพิถัน มีการควบคุมและตรวจสอบโดยทีมงานตรวจสอบคุณภาพที่ชำนาญ จนกระทั่งส่งผลิตภัณฑ์ไปยังลูกค้าที่ได้คุณภาพและมาตรฐานตามที่กำหนดไว้ โดยทุกผลิตภัณฑ์ที่เราผลิตขึ้นนั้นดำเนินการอย่างถูกต้องตามระเบียบของคณะกรรมการอาหารและยาที่ประกาศไว้ ณ ปัจจุบัน


ตัวอย่างของผลิตภัณฑ์ที่สามารถเลือกรูปแบบของผลิตภัณฑ์ได้ตามความต้องการและเหมาะสมกับผลิตภัณฑ์นั้นๆ

 • อาหารเสริมบำรุงร่างกาย
 • อาหารเสริมบำรุงสมอง
 • อาหารเสริมบำรุงสายตา
 • อาหารเสริมบำรุงตับ
 • อาหารเสริมบำรุงกระดูก
 • อาหารเสริมบำรุงเพื่อสุขภาพผิวพรรณ
 • อาหารเสริมบำรุงสำหรับผู้หญิง
 • อาหารเสริมบำรุงสำหรับผู้ชาย
 • อาหารเสริมบำรุงระบบขับถ่าย
 • อาหารเสริมบำรุงเส้นผมและเล็บ
 • อาหารเสริมบำรุงที่ช่วยเรื่องระบบเผาผลาญไขมัน
 • อาหารเสริมบำรุงกล้ามเนื้อ
 • อื่นๆ


ติดต่อเรา

We'll never share your email with anyone else.