-

รับผลิตเวชสำอางและเครื่องสำอางทั่วไป

ด้วยการบริหารงานโดยทีมเภสัชกรและนักเคมีผู้มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ สามารถพัฒนาสูตรเวชสำอางและเครื่องสำอางทั่วไป เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติและประสิทธิภาพตรงตามที่ลูกค้าต้องการ มีการดูแลตั้งแต่ต้นกระบวนการ เริ่มจากการคัดสรรวัตถุดิบและสารสกัดจากธรรมชาติที่มีคุณภาพดีเหมาะสำหรับการนำมาผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ มีการจัดเก็บที่เหมาะสมซึ่งยังคงไว้ซึ่งคุณภาพตลอดอายุการใช้งาน จากนั้นนำมาเข้าสู่กระบวนการผลิตอย่างพิถีพิถัน มีการควบคุมและตรวจสอบโดยทีมงานตรวจสอบคุณภาพที่ชำนาญ จนกระทั่งส่งผลิตภัณฑ์ไปยังลูกค้าที่ได้คุณภาพและมาตรฐานตามที่กำหนดไว้ โดยทุกผลิตภัณฑ์ที่เราผลิตขึ้นนั้นดำเนินการอย่างถูกต้องตามระเบียบของคณะกรรมการอาหารและยาที่ประกาศไว้ ณ ปัจจุบัน


ตัวอย่างของผลิตภัณฑ์ที่สามารถเลือกรูปแบบของผลิตภัณฑ์ได้ตามความต้องการและเหมาะสมกับผลิตภัณฑ์นั้นๆ

 • Anti-Aging / Anti-Wrinkle
 • Whitening / Brightening
 • Anti-Acne
 • Moisturizer
 • Sunscreen
 • Shampoo
 • Conditioner
 • Hair Serum
 • Hair Tonic
 • Mouth Wash
 • Cleansing
 • Mask
 • Scrub
 • Etc.ติดต่อเรา

We'll never share your email with anyone else.