-

เกี่ยวกับเรา

MEDICPHARMA หรือ บริษัท สหแพทย์เภสัช จำกัด ได้ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2514 โดยกลุ่มเพื่อนแพทย์และเภสัชกรที่มีความตั้งใจร่วมกันที่จะผลิตยา ที่มีคุณภาพมาตรฐานสากล ด้วยเทคโนโลยีและเครื่องมือที่ทันสมัย ภายใต้การกำกับดูแลของเภสัชกรที่มีประสบการณ์ความรู้ และความชำนาญสูงในทุกขั้นตอน เพื่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทย

ปัจจุบัน MEDICPHARMA ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) หรือ BDMS “ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพครบวงจร ระดับโลก”