ปวดหัว

พาราเซตามอล ยาพาราเซตามอล ยาพารายี่ห้อไหนดี ปวดหัว ยาพารายี่ห้อไหนดีสุด ยาพารา
พาราเซตามอล ยาพาราเซตามอล ยาพารายี่ห้อไหนดี ปวดหัว ยาพารายี่ห้อไหนดีสุด
 • บริษัทฯ ให้ความสำคัญและใส่ใจกับระบบคุณภาพโดยเสมอมาตั้งแต่กระบวนการผลิตจนส่งมอบผลิตภัณฑ์ถึงลูกค้า โดยได้รับการรับรองมาตรฐานหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตยา (GMP PIC/s) จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา และระบบบริหารคุณภาพระดับสากล ISO 9001 ในทุกหมวดยาที่ผลิต และ ISO 17025 สำหรับมาตรฐานห้องปฏิบัติการ และรางวัล อ.ย. Quality Award ปี 2015 และ 2016 จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

พาราเซตามอล ยาพาราเซตามอล ยาพารายี่ห้อไหนดี ปวดหัว ยาพารายี่ห้อไหนดีสุด
 • พาราเซตามอล ยาพาราเซตามอล ยาพารายี่ห้อไหนดี ปวดหัว ยาพารายี่ห้อไหนดีสุด
 • พาราเซตามอล ยาพาราเซตามอล ยาพารายี่ห้อไหนดี ปวดหัว ยาพารายี่ห้อไหนดีสุด
 • พาราเซตามอล ยาพาราเซตามอล ยาพารายี่ห้อไหนดี ปวดหัว ยาพารายี่ห้อไหนดีสุด

Paracetamol เป็นยาที่ใช้กันมาก ข้อดีคือ ไม่ระคายเคืองต่อกระเพาะอาหาร สามารถรับประทานพร้อมอาหารหรือขณะท้องว่างได้ เหมาะจะใช้แก้ปวด แก้ปวดหัวลดไข้ทั่วไป และในผู้ที่มีโรคแผลในทางเดินอาหาร, ผู้ที่แพ้ยากลุ่ม NSAIDs หรือในผู้ป่วยที่สงสัยว่าเป็นไข้เลือดออก ใช้รักษาหรือบรรเทาอาการปวดเล็กน้อย ถึงระดับปานกลาง รวมไปถึงอาการปวดหัว”

กลไกการออกฤทธิ์ของยาพาราเซตามอล

ออกฤทธิ์โดยจะไปยับยั้งการสร้างสารเคมีบางตัวในสมองของมนุษย์ที่เกี่ยวข้องกับอาการปวด อาการปวดหัว เช่น สารโพรสตาแกลนดิน (Prostaglandin) และจะชักนำให้เกิดกลไกการลดอุณหภูมิหรือลดไข้ของร่างกายลง และลดอาการปวดหัว

วัตถุดิบ

แหล่งวัตถุดิบต้องมาจากแหล่งผลิตที่น่าเชื่อถือ ได้รับการตรวจวิเคราะห์ผ่านตามมาตรฐานในเภสัชตำรับ เช่น ตรวจวิเคราะห์ปริมาณตัวยาสำคัญ สารปนเปื้อน

ยาสำเร็จรูป

ต้องผ่านกระบวนการตรวจวิเคราะห์ตามมาตรฐานในเภสัชตำรับ เช่น ตรวจวิเคราะห์ปริมาณตัวยาสำคัญ การแตกตัวของยา การละลายของยา

นอกจากนี้ต้องผลิตจากโรงงานผลิตยาที่ได้มาตรฐาน ได้รับการรับรองหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตยา (GMP PIC/s) เพื่อให้มั่นใจถึงความปลอดภัยในการใช้ยา

เก็บยาพาราเซตามอลอย่างไร

 • เก็บยาที่อุณหภูมิไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส อย่าเก็บในที่ร้อน
 • เก็บยาในภาชนะปิดสนิท อย่าให้โดนแสงโดยตรง
 • เก็บยาในที่แห้ง อย่าเก็บในที่ชื้น เช่น ห้องน้ำ ห้องครัว
 • เก็บยาทุกชนิดให้พ้นสายตาและมือเด็ก

คำเตือนและข้อควรระวัง

 • ห้ามใช้เกิน 8 เม็ดต่อวันเพราะอาจเป็นพิษต่อตับ
 • ไม่ควรใช้ยานี้ติดต่อกันเกิน 5 วัน
 • ผู้ที่เป็นโรคตับ โรคไต ควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร ก่อนใช้ยานี้
 • ห้ามใช้ยานี้หากแพ้ยาพาราเซตามอล (เช่น มีผื่น อาการคัน เป็นลมพิษ หายใจลำบาก หน้าบวม ตาบวม)
 • หลีกเลี่ยงการใช้ยานี้ร่วมกับยาอื่นที่มีพาราเซตามอลเป็นส่วนประกอบ เพราะอาจทำให้ได้รับยาเกินขนาด (โปรดระวังการได้รับพาราเซตามอล จากหลายแหล่งพร้อมกัน เช่น จากยาแผงบรรเทาหวัด ยาคลายกล้ามเนื้อสูตรที่มี พาราเซตามอลเป็นส่วนผสม เป็นต้น)
 • หากไม่มีอาการแล้วก็ควรหยุดกินยาทันที
 • ขณะใช้พาราเซตามอล ไม่ควรดื่มเหล้า เพราะเพิ่มความเสี่ยงทำให้เป็นพิษต่อตับ
 • ไม่ควรทานยาเหล่านี้ร่วมกับยาพาราเซตามอล เช่น ยาป้องกันการแข็งตัวของเลือด เช่น วอร์ฟาริน เพราะทำเลือดไหลไม่หยุดได้, ยากันชัก เช่น บาร์บิทูเรต เฟนิทอยน์ เพราะทำให้เกิดพิษต่อตับได้มากขึ้น

บทความที่เกี่ยวข้อง


 • พาราเซตามอล ยาพาราเซตามอล ยาพารายี่ห้อไหนดี ปวดหัว ยาพารายี่ห้อไหนดีสุด
 • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม


อ้างอิงข้อมูลจาก :

 1. หาหมอดอทคอม. “กลุ่มยาแก้ปวดและยาพาราเซตามอล Analgesics and Paracetamol”. (ภก.อภัย ราษฎรวิจิตร). [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : haamor.com
 2. สำนักยา. “ข้อกำหนดในการแสดงฉลาก เอกสารกำกับยา และคำเตือนของยา paracetamol”. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : drug.fda.moph.go.th. [17 มค. 2017]
 3. ยากับคุณ (Ya & You), มูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนาระบบยา (วพย.). “PARACETAMOL”. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : www.yaandyou.net. [17 มค 2017]
 4. ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล. “พาราเซตามอล (paracetamol) รักษาปวดได้ทุกอย่างจริงหรือ ?”. (ภก.พงศธร มีสวัสดิ์สม). [ออนไลน์].
  เข้าถึงได้จาก : www.pharmacy.mahidol.ac.th. [17 มค 2017]